Одеський технічний коледж

Одеської національної академії харчових технологій

<<< Новини

24 квітня 2017

19-21 квітня 2017 року в коледжі працювала експертна комісія Міністерства освіти та науки України по проведенню акредитації двох спеціальностей коледжу.

За результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей «Маркетингова діяльність» та «Оціночна діяльність» у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій, яка передбачала перевірку відповідності документів акредитаційних справ та фактичної діяльності коледжу, експертна комісія Міністерства освіти та науки України зробила свої висновки.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: Акредитація


Звіт про роботу акредитаційної комісії 2017 року


З 19 квітня по 21 квітня 2017 року відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.03050802 «Оціночна діяльність» та 5.03050701 «Маркетингова діяльність» у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій працювали експертні комісії у складі:


5.03050802 «Оціночна діяльність»

Сердюков Констянтин
Георгійович
- директор Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, доцент, голова комісії;


Гребінська Світлана
Іванівна

- заступник директора з виховної роботи Хмельницького торгово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук.

5.03050802 «Маркетингова діяльність»

Боронос Вікторія
Георгіївна
- професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;Швидун Юлія
Володимирівна- голова випускової циклової комісії за спеціальностями: «Бухгалтерський облік», «Маркетингова діяльність» та «Оціночна діяльність», Відокремленого структурного підрозділу Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, викладач вищої категорії, старший викладач.


Експертна комісія зробила висновки, що спеціальності 5.0305802 «Оціночна діяльність» та 5.03050701 «Маркетингова діяльність» у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій можуть бути акредитовані.