<<< Новини

Акредитація cпеціальності «Комп’ютерна інженерія»

27 травня 2019

АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія»
зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019 р. № 423-л «Про проведення акредитаційних експертиз» з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» за рівнем вищої освіти бакалавр в Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій 27 травня 2019 року розпочала свою роботу експертна комісія у складі:

голова комісії - Бурячок Володимир Леонідович - завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор технічних наук, професор;
член комісії - Яковенко Віра Дмитрівна - завідувач відділення комп’ютерної та програмної інженерії Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, кандидат технічний наук.

Зав. кафедрою комп’ютерної інженерії
Іванова Л.В.