<<< Новини

Акредитація спеціальностей комісії спецдисциплін легкої промисловості

27 грудня 2018

АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 5.05160203 «МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ» та 5.05160202 «ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 3010-л від 12.12.2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі в Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій була утворена експертна комісія у складі :

Луцкер Тетяни Валентинівни – доцента кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну, кандидата технічних наук , доцента, голови комісії;

Міхєєвої Людмили Сергіївни – заступника голови циклової комісії моделювання та конструювання промислових виробів, швейного виробництва Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну».

Експертна комісія спеціальності 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів» розпочала свою роботу 27 грудня 2018 року.

В ході першого дня роботи члени комісії ознайомились з установчими документами коледжу, навчальною документацією спеціальності 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів», матеріально-технічною базою коледжу та провели комплексні контрольні роботи в групі 3МК-16 з дисципліни «Інженерна графіка, основи креслення» та в групі 4МК-15 з дисципліни «Основи конструювання виробів».

Експертна комісія спеціальності 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри» продовжила свою роботу 27 грудня 2018 року.

f

В ході другого дня роботи члени комісії ознайомились з матеріально-технічною базою коледжу та провели комплексні контрольні роботи в групі 3ВВ-18 з дисципліни «Основи інформатики та комп’ютерної техніки» і в групі 4ВВ-17 з дисципліни «Обладнання виробництва»

Голова циклової комісії спецдисциплін легкої промисловості
Кузнецова П.В.