<<< Новини

Обласна олімпіада з Основ філософських знань

12 квітня 2019

11 квітня 2019 року в ОТК ОНАХТ була проведена обласна олімпіада серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Одеської області з дисципліни "Основи філософських знань. Темою проведення олімпіади була обрана "Антична філософія". В олімпіаді взяли участь студенти 18 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Одеської області. Важливість проведення таких заходів як обласна олімпіада пов\'язана перш за все з тим, що реальна дійсність свідчіть про те, що без глибокої філософії, яка готує, за словами Діогена, готує людину до будь-якого повороту долі, підготовка сучасного кваліфікованого спеціаліста неможлива. Опановування основами філософських знань допомагає студенту стати не просто "вузьким спеціалістом" у певній галузі, а фахівцем, який уміє мислити i діяти самостійно. "Наскільки людина має відповідати за свої слова та дії, настільки вона мусить філософствувати" (I. Кант).

Вивчення філософії певною мірою пов\'язане зі знаннями інших гуманітарних дисциплін, особливо з політологією, соціологією, історією України, економічною теорією тощо. Знання дисциплін з цього курсу є методологічною основою вивчення не тільки гуманітарних та суспільно-політичних, а й природничих та технічних дисциплін.

За результатами проведення олімпіади, компетентне журі винесло свій вердикт:

1-е місце зайняли відразу 3 коледжі: Одеський технічний коледж ОНАХТ – ст. Мамренко Валентина та Концевікова Юлія (обідві група 2 ОД-МД-04), викладач – Мирошниченко В.О.; Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ – ст. Юшкевич Я.В. та Чайковський О.Р., викладач Виходцевська Ю.О.; ВНКЗ "Балтське педагогічне училище Одеської області" – ст. Снігур О.В. (група 41) та Матвійчук В. (група 43), викладач – Кифоренко Т.Т.

2-ге місце посіли представники чотирьох ВНЗ: Коледж ОДАТРЯ (викладач Туркова О.О.); ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище" одеської області (викладач Боровікова –Абажер О.В.); Одеський автомобільно-дорожній коледж ОНПУ (викладач –Грушицька І.Б.); Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум (викладач – Смогла Н.В.); Чорноморський морський коледж Одеського Національного морського університету (викладач – Федорова Н.М.)

3-е місце зайняли представники двох ВНЗ: Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торгово-економічного університету (викладач – Малишенко Л.О.); Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій (викладач Василенко С.М.)

В цілому слід відзначити, що студенти різних ВНЗ продемонстрували достатньо високий рівень знань з дисципліни і сподіваймось, що в наступному році цей рівень не буде знижено.

Особливо варто подякувати студентам групи 3 КГ-03 ОТК ОНАХТ, які активно допомагали в організації проведення олімпіади, робили перебування гостей коледжу затишним і теплим: Ропотан О., Горбачова О., Яскина В., Бостанжі Ю. - завдяки їм оперативним діям весь час проведення олімпіади пройшов без випадків.