<<< Новини

Робота експертних комісій Міністерства освіти і науки України

29 грудня 2018

Робота експертних комісій Міністерства освіти і науки України в Одеському технічному коледжі ОНАХТ

28 грудня 2018 року в Одеському технічному коледжі ОНАХТ продовжили свою роботу експертні комісії МОН з метою перевірки підготовки молодших спеціалістів спеціальностей 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри» та 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів».

В групах ІІІ та IV курсів спеціальностей легкої промисловості були проведені комплексні контрольні роботи з дисциплін «Основи правознавства» в групах 4ВВ-17 та 4МК-15, «Культурологія» в групі 2МК-16 та «Інженерна графіка, основи креслення» в групі 3ВВ-18.

Членам експертних комісій для перевірки якості проведення практичного навчання в групах спеціальностей 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри» та 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів» були надані навчальні та робочі навчальні програми практик, методична документація проведення різних видів практик та звіти студентів про проходження навчальної або виробничої практики.

Також членами комісії були перевірені методична документація для виконання курсових проектів (робіт) та державної атестації. Для ознайомлення з виконанням курсових проектів (робіт) та дипломних проектів, комісіям були надані 20% виконаних студентських робіт (проектів) у вигляді пояснювальної записки та графічної частини.

Наприкінці робочого дня 28.12.2018 року був складений «ВИСНОВОК експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри» в Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій».

Голова циклової комісії спецдисциплін легкої промисловості
Кузнецова П.В.