<<< Новини

Всеукраїнська студентська конференція з оціночної діяльності

20 листопада 2017

26-27 жовтня 2017 року в Одеському технічному коледжі ОНАХТ пройшла Всеукраїнська студентська конференція з оціночної діяльності «ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДІРТІВ ОЦІНКИ В УКРАЇНІ».

Ініціаторами та організаторами конференції були викладачі комісії економічних дисциплін ОТК ОНАХТ: викладач-методист Копайгородська Тетяна Григорівна та викладач з оціночної діяльності Касапова Інна Сергіївна.

Гостями конференції були: заслужений оцінювач України, директор інституту експертизи та управління власністю – Козловська Жанна Архипівна та декан факультету економіки, бізнесу и контролю ОНАХТ, к.е.н., доц. Купріна Наталія Михайлівна. Метою конференції було ознайомлення з новою редакцією Міжнародних Стандартів Оцінки 2017 та основними доповненнями, що суттєво різнять їх від стандартів попередніх років.

Козловська Жанна Архипівна виділила основні аспекти, які мають бути використані при оцінці майна, а також зазначила, що Міжнародні та Європейські стандарти є адаптованими та можуть використовуватися у нашій країні.

У конференції прийняли участь:

- студенти Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури під керівництвом викладачів: Наталії Михайлівни Полхович та Юлії Володимирівни Швидун.

- студенти Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ під керівництвом викладачів: Цісар Галини Адольфівни та Сольської Віти Володимирівни.

- студенти Одеського технічного коледжу ОНАХТ, під керівництвом викладача економічних дисциплін ОТК ОНАХТ Касапової Інни Сергіївни.

У своїх доповідях студенти дуже чітко висловлювали свої думки та вносили пропозиції щодо покращення здійснення оцінки майна в Україні.

Так, наприклад, Дорошенко Анастасія, студентка групи 3 ОД-02 ОТК ОНАХТ в своїй доповіді розкрила особливості МСО та МСФЗ та склала порівняльну характеристику цілей цих стандартів.

Дюкарева Дар’я в своїй доповіді пояснила зміни у МСО, які відбулися за період з 2005 по 2017 роки.

Каліна Катерина у своєму дослідженні аналізувала Міжнародний Стандарт 220, визначила основні недоліки та внесла суттєві пропозиції по використанню даного стандарту.

По завершенню викладач Касапова Інна Сергіївна підвела підсумки конференції, а також наголосила, що оціночна діяльність, на сьогоднішній день, є тою діяльністю, що розвивається та має високі перспективи зайняти гідну ланку професій в нашій країні.