<<< Новини

ЗАВЕРШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

30 травня 2019

29 травня 2019 року завершили роботу експертні комісії МОН України по акредитації освітньо-професійних програм спеціальності 123 "Комп\'ютерна інженерія" та 051 "Економіка" за першим (бакалаврським) рівнем в Одеському технічному коледжі ОНАХТ. Термін акредитації 3 дні - 27.05.2019р. - 29.05.1029р.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів діяльності на місці, експертні комісії дійшли висновку, що програми підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» з ліцензованим обсягом: 30 осіб (денна форма навчання) та за освітньо-професійною програмою «Економіка» спеціальності 051 «Економіка» у Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій, кадрове, навчально-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення відповідають встановленим державним вимогам до акредитації освітньої діяльності з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня та забезпечують державну гарантію якості освіти. Експертні комісії рекомендують Акредитаційній комісії України акредитувати за зазначеним рівнем освітньо-професійну програму «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та освітньо-професійну програму «Економіка» спеціальності 051 «Економіка».

З висновками можна ознайомитися за посиланням .


Фотозвіт про роботу експертної комісії з акредитації
освітньо-професійної програми «Економіка» спеціальності 051 «Економіка»

Фотозвіт про роботу експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»