<<< Новини

Звіт з відкритого уроку на цикловій комісії КТ і ПІ

25 листопада 2017

У листопаді 2017 року на цикловій предметній комісії комп’ютерних технологій та програмної інженерії згідно поточного плану проведення відкритих уроків було проведено відкрите практичне заняття з предмету «Архітектура комп’ютерів» на тему «Застосування методики розрахунку показників надійності електронного вузла мікропроцесорного пристрою», яке провела викладач вищої категорії Н.В. Краснієнко зі студентами гр.3РП-02.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Більшість сучасної техніки, зокрема – електронні та мікропроцесорні пристрої, є програмно-апаратними системами, процес функціонування яких полягає у взаємодії програмних і апаратних засобів. Особливого значення для їхнього проектування, виробництва та експлуатації набуває оцінювання та забезпечення заданих показників їх надійності внаслідок виконання ними все більш відповідальних функцій, пов\'язаних із забезпеченням безпеки користувачів.

МЕТА УРОКУ: Оволодіти навичками розрахунку кількісних показників надійності цифрового і мікропроцесорного пристрою на загальному прикладі. Вміти досліджувати теоретично ймовірність безвідмовної роботи електронного вузла мікропроцесорного пристрою у заданий термін експлуатації. Виховувати почуття відповідальності за якість знань, які необхідні в майбутній професійній діяльності студентів.


Епіграф: «Учитися, брати мої, думайте, читайте…»

Т.Г.Шевченко


На уроці використано інноваційні форми і методи навчання. Підібрано цікавий матеріал з теми. Для виконання практичної роботи студенти отримали інструкційну картку з ходом роботи, індивідуальною схемою для розрахунків. Всі розрахунки і побудова графіків, що підтверджують розрахункові показники надійності досліджуваного електронного вузла мікропроцесорного пристрою проводилися у електронних таблицях MS Excel.

У підсумку відкритого уроку присутні на ньому завідуючий електронно-холодильним відділенням к.т.н. Суліма Ю.Ю. та методист коледжу, викладач-методист циклової предметної комісії фізико-математичних дисциплін Стрельнікова І.А. відзначили високу організацію уроку, використання інноваційних форм і методів інтерактивного навчання.

Циклова комісія КТ і ПІ