<<< Новини

Голодомор 1932-1933 рр.

20 листопада 2019

20 листопада 2019 року викладачі циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін Мирошниченко В.О., Чеботар Н.Е., Рощіна-Боговик Ю.О., Мазуренко Л.І. організували та провели міжвузівську історичну, науково-практичну конференцію студентської молоді за темою "Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації". Оргкомітет конференції: Кічук О.М. - викладач вищої категорії, викладач - методист, заступник директора з виховної роботи МТК ОНАХТ; Левчук Т.Г. - викладач вищої категорії, методист КНТПС ОНАХТ; Виходцевська Ю.О., викладач вищої категорії КПАІТ ОНАХТ. Головуючим конференції був завідувач цикловою комісією суспільно-гуманітарних дисциплін ОТК ОНАХТ, голова обласної методичної комісії викладачів соціальних дисциплін та правознавства ЗВО І-ІІ р.а. Одеської області - Мирошниченко В.О. В роботі конференції взяли участь студенти всіх коледжів які входять до складу ОНАХТ. ОТК ОНАХТ було представлено докладами ст. Шемель О.С. (група 2 ЕП-29/ОБ-01) та Гаташвлі О.Ю. (гр. 2 ТХ-73). Тематика доповідей охоплювали різні напрями вивчення трагічних подій 1932-1933 рр.: загальна характеристика трагічних подій 1932-1933 рр.; Порівняльний аналіз подій 1921р., 1932-33 рр., 1946 р.; Відображення трагедії в працях творчої інтелігенції та ін. Почесним гостем конференції стала професор кафедри Соціології, філософії та права ОНАХТ, к.і.н. Черняк Г.А.