<<< Новини

Акредитація спеціальності " озробка програмного забезпечення"

29 травня 2018

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010301 " озробка програмного забезпечення" в Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій з 30.05.2018 по 01.06.2018 (згідно наказу МОН від 26.04.2018 №551-л) буде працювати експертна комісія у складі:

Байбуз Олег Григорович - завідувач кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Кравчатий Андрій Володимирович - голова циклової комісії професійно-орієнтованих дисциплін та програмного забезпечення Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, викладач вищої категорії.