<<< Новини

Практичне навчання зі спеціальності "Економіка підприємства"

07 червня 2018

Практичне навчання як невід’ємна складова підготовки спеціаліста з «Економіки підприємства»

На завершальному етапі навчання зі спеціальності Економіка підприємства передбачена навчальна практика по отриманню професійних навичок та вмінь, яка проходить на базі кабінету Практичного навчання Одеського технічного коледжу ОНАХТ.

Практика передбачає ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю, прищеплення інтересу до майбутньої професії.

Проходячи практику на базі сучасного кабінету практичного навчання студенти отримують змогу під керівництвом кваліфікованого викладача ознайомитися з діяльність виробничого підприємства, організаційною побудовою і організацією його управління та розглянути реальні виробничі ситуації відповідних підрозділів підприємства, а саме: виробничо-технологічного відділу, планово-економічного відділу, відділу праці і заробітної плати, та в ході ділової гри навчитися заповнювати звітні документи.

18 травня 2018 року керівником практики викладачем економічних дисциплін Кухарук А.А. і студентами групи 3ЕП-26к економічного відділення було організовано та проведено захист з навчальної практики по отриманню професійних навичок та вмінь, що тривала протягом трьох тижнів.

На захисті практики були присутні голова циклової комісії економічних дисциплін Копайгородська Т.Г., викладач економічних дисциплін Шимко О.В.  езультати проходження практики студенти представили у формі звіту, доповіді та презентації. Під час захисту студенти демонстрували презентації звітності по виробничим відділам, де вони працювали, ділились враженнями, своїми думками, розповідали про труднощі, з якими довелось зустрітися та способи їх подолання.

Процедура захисту практики також передбачала відповіді на запитання, які стосувалися виконання завдань програми практики. Студенти виявили вміння і навички самостійно проектувати і здійснювати професійну діяльність у рамках обраного напряму підготовки.

Практика стала фундаментом для формування готовності майбутніх фахівців до здійснення економічної діяльності, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні знання й одночасно засвоювати передовий досвід.

Фото з практики