<<< Новини

Сковородинські читання "Пізнай в собі людину"

15 грудня 2017

З метою підготовки до відзначення на всеукраїнському та міжнародному рівнях у 2022 році 300-річчя від дня народження мислителя, філософа, народного просвітителя Григорія Савича Сковороди, а також з метою популяризації його багатої духовно-педагогічної спадщини 8 грудня в Одеському технічному коледжі ОНАХТ під керівництвом викладача комісії філологічних дисциплін  удець І.М. відбулися Сковородинські читання «Пізнай в собі людину».

На святі були присутні студенти та викладачі коледжу, а також почесні гості з Одеської національної академії харчових технологій, зокрема доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики – Віват Ганна Іванівна.

До читань студенти готувалися заздалегідь. Було складено програму, роздано тематику повідомлень, дібрано низку афоризмів, байок, поезій. Сковорода надзвичайно любив Україну, її народ, йшов до нього, любив рідну мову. Він був різнобічно обдарованим «самородком», виходцем з народу, який мандруючи пізнавав людей, розкривав життя у прозі і пісні.

Про життєвий і творчий шлях Г. Сковороди розповіла Миндру Тетяна. Вона зосередила увагу на основних періодах життя філософа, показавши його непохитність у своїх принципах, незламність перед цілим світом.

Філософські погляди митця з «крепкою душою і мирним серцем», як любив казати про себе Г. Сковорода, висвітила Ніжник Анжела, окресливши такі поняття, як система світу у Сковороди, проблема сутності людини, пізнати себе самого, «сродну працю». Вона відзначила, що в центрі уваги його філософії головне – це серце людини, емоційно-вольове начало людського духу.

 озглядаючи сутність Сковороди, не можна оминути того, що він – засновник теорії народного виховання. Про його педагогічні погляди досить змістовно розповіла Морар Марина. Вона відзначила, що його педагогіка сповнена духом народності, мудрістю народу. У системі навчально-виховних засобів він на новий рівень підняв рідну мову, український фольклор, традиційну практику родинного виховання, національні звичаї, свята, обряди, символи, народне мистецтво.

Він – народний педагог, що вчив народ і вчився у народу. Він жив так, як навчав, а навчав, як жив.

Про внесок Сковороди в поезію розповіла Федій Юля, ознайомивши слухачів з тематикою та жанрами його творів, а прочитали його твори Серебрій В., Осадчук О., Миндру Т., Подмазко В.

Про зв’язок Сковороди із сучасністю у своєму виступі показала Ткаченко Вікторія, а про цікаві факти з його життя підготувала презентацію Кидриченко Юлія.

Минуло майже три століття з дня народження цього геніального педагога, філософа, просвітителя, але Григорій Сковорода не відійшов у минуле, він залишається з нами. Він завжди присутній там, де живе український дух, де панує любов до України, до її народу, рідного слова, природи рідного краю. Просвітитель зміг побачити і теоретично розв’язати дуже гострі проблеми, які й сьогодні актуальні. А втілити його ідеї в життя – це вже справа прийдешнього покоління та наших нащадків.