<<< Новини

Висновки акредитації спеціальності " озробка програмного забезпечення"

04 червня 2018

01.06.2018 завершила роботу експертна акредитаційна комісія зі спеціальності " озробка програмного забезпечення" у складі у складі:

Байбуз Олег Григорович - завідувач кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Кравчатий Андрій Володимирович - голова циклової комісії професійно-орієнтованих дисциплін та програмного забезпечення Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, викладач вищої категорії.

За результатами перевірки експертна комісія встановила відповідність навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення акредитаційним вимогам чинного законодавства. Акредитація→ озробка програмного забезпечення

Також перебуваючи у місті, Одеса, члени експертної комісії ознайомилися з історичними пам'ятками архітектури міста.