Відділення комп'ютерних систем


Віділення комп'ютерних систем Одеського технічного коледжу ОНАХТ готує молодших спеціалістів за наступними напрямками:


спеціальності:спеціалізації:Завідує відділенням викладач комп’ютерних дисциплін вищої категорії, кандидат технічних наук, колишній випускник коледжу Суліма Юліан Юрійович.Термін навчання студентів відділення денної форми навчання – 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти, та 2 роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти. Випускники відділення мають можливість без проходження ЗНО продовжити навчання в Одеській національній академії харчових технологій та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за відповідними напрямками, як на бюджетній – для кращих студентів, так і на контрактній формі навчання.Профілюючими предметними комісіями відділення є комісія КТ та ПІ, в рамках яких студенти відділення комп'ютерних систем отримують основну масу теоретичних знань та практичних навичок, що необхідно для підготовки компетентного сучасного фахівця. Для підготовки всебічно розвиненого випускника, вивчення технічних предметів доповнюється навчальними дисциплінами циклу математичної, природньо-наукової, гуманітарної та соціально-економічної підготовки.


Під час навчання в коледжі студенти-«електронщики» («комп’ютерщики»), які навчаються по відповідним напрямкам, вивчають такі основні навчальні дисципліни:Практичні навички студенти комп’ютерних спеціальностей та спеціалізацій закріплюють під час виконання курсових робіт та проектів, а також проходження навчальних (радіомонтажна, комп’ютерна, практика для одержання робочої професії) та виробничих (технологічна та переддипломна) практик. Загалом термін проходження практик складає 20 тижнів. Завершується навчання державною атестацією молодшого спеціаліста – підготовкою та захистом дипломного проекту.